Stavebná činnosť


  Spoločnosť FOTIA, s. r. o. prevzala v roku 2014 stavebné aktivity spoločnosti CALLSTAV, s.r.o. Tá vznikla v roku 2006 ako obchodno stavebná spoločnosť s cieľom výroby betónových tvárnic ako i zateplených tvárnic, t. j. všetkých potrebných stavebných komponentov na pripravovanú projektovú výstavbu nízko energetických domov rokoch 2006 – 2008. 

 To malo byť pokračovaním stavebných aktivít z rozdelenej spoločnosti, ktorá v rokoch 1995 – 2001 zabezpečovala a realizovala komplexnú výstavbu obytných blokov na sídlisku Ťahanovce pre SBD.II Košice. Spoločnosť taktiež pre Bytový podnik mesta Košice v rokoch  1999 – 2002 zabezpečovala a realizovala opravy a reštaurátorské práce na fasádach historických budov na Hlavnej ulici v Košiciach.  

  Spoločnosť CALLSTAV, s. r. o. sa venovala od roku 2007 komplexnej stavebnej výstavbe, ako i rekonštrukčným prácam na mnohých prestížnych projektových stavbách.

Vedenie spoločnosti

1.1. Konateľ spoločnosti
1.2. Ekonomické oddelenie – účtovníčka, daňová poradkyňa, audítorka
1.3. Oddelenie prípravy stavby – projektant, prípravár, rozpočtárka
1.4. Oddelenie materiálovej a finančnej kontroly
1.5. Oddelenie kontroly stavby – stavebný dozor , stavbyvedúci
1.6. Majster za jednotlivé skupiny
1.7. Inžinierska geodézia
       1.7.1. 3D Skenovanie
       1.7.2. Geodetické práce
       1.7.3. Letecké snímkovanie
       1.7.4. Kontrolné merania

Činnosti spoločnosti

  Medzi stavebné práce spoločnosti FOTIA, s. r. o. a  taktiež deklarované v obchodnom registri SR a vykonávané patria:

 • Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo,
 • búracie a demolačné práce,
 • výkopové práce a prípravne práce pre stavbu,
 • uskutočnenie stavieb a ich zmien,
 • uskutočnenie jednoduchých a drobných stavieb a ich zmien,
 • reštaurátorské práce a prípravné práce pre obnovu pamiatok,
 • čistenie búdou a atď..

Zamestnanci spoločnosti

   Spoločnosť disponuje s 30-mi zmluvne viazanými externými zamestnancami, ktorých na základe typu zákazky podľa kvalifikácie a profesie organizuje tak, aby boli splnene všetky zmluvne dohodnuté podmienky diela a kvalita prác na najvyššej úrovni. V prípade väčšieho rozsahu stavebných prác ma spoločnosť k dispozícii i ďalších pracovníkov. 

Strojové vybavenie spoločnosti

  Spoločnosť má kompletné vybavenie k ručným búracím prácam veľkého rozsahu,  prípravne práce k stavbe ako i pre komplexne profesne dokončovacie práce na stavbe. Nakoľko disponujeme s nákladným 7-miestným vozidlom, spoločnosť je flexibilná čo sa týka presunu zamestnancov, zariadení ako i vlastných posuvných klietkových lešení.

Referencie

 • Spoločnosť CALLSTAV, s. r. o. je nástupca spoločnosti MOSTAP, a. s., ktorá v rokoch 1997 – 1999 zabezpečovala a realizovala komplexnú výstavbu obytných blokov na sídlisku Ťahanovce pre SBD.II Košice. 
 • Pre Bytový podnik mesta Košice v rokoch 1999 – 2002 zabezpečovala a realizovala opravy / reštaurátorské práce na fasádach historických budov na Hlavnej ulici v Košiciach. 
 • Rekonštrukcia 1. PP v historickej budove / bývalý disko klub MONOPOST /
 •  Rekonštrukčne práce na bytových jednotkách, obytných brán a domoch.
 • Rekonštrukcia penziónu HORSE INN
 •  Výstavba polyfunkčného objektu ELITE SLOVAKIA a. s. – Košice 
 • Spoločnosť v projekte EHMK 2012 / 2013 realizovala búracie a reštaurátorské búracie práce a spolupodieľala sa taktiež na dokončovacích reštaurátorských prácach na historickom objekte Košíc – Štátne divadlo Mala Scéna.
 • V projekte EHMK 2012 / 2013 spoločnosť realizovala i ďalšiu prestížnu časť rekonštrukčno - reštaurátorských prác na významnej historickej Košickej budove a to na budove Východoslovenského múzea, kde prevádzala po stavebnej časti komplet sanáciu ako i rekonštrukciu interiérov 1. NP a 2. NP budovy ako i reštaurátorské práce. Na exteriéri sa veľkou miernou podieľala na prípravných reštaurátorských prácach ako i dokončovacích prácach.
Spoločnosť FOTIA, s. r. o. po dohode so spoločnosťou CALLSTAV, s. r. o. prevzala stavebné zákazky v roku 2014 a v svojich referenciách disponuje: 
 • V roku 2014 spoločnosť realizovala prípravne práce ext. / int. t. j. reštaurátorská príprava podkladu muriva / osekávanie starých omietok, sanácia podkladu a ponechávanie a sanácia umeleckých prvkov / na kaštieli v Košiciach.
 • V druhej polke roku 2014 ma za sebou opravu bývalej telocvičné športového gymnázia , kde spoločnosť realizovala sanáciu stavby / osekanie až po murivo / ako i opravu interiérov po stavebnej časti na kľúč. 
 • V úvode roku 2015 spoločnosť realizovala stavebno – rekonštrukčné práce priestorov pre diskont BUTILKA v objekte DoubleTree by Hilton v Košiciach na kľúč. 

Zamestnanci spoločnosti

  Spoločnosť disponuje s 30-mi zmluvne viazanými externými zamestnancami, ktorých na základe typu zákazky podľa kvalifikácie a profesie organizuje tak, aby boli splnene všetky zmluvne dohodnuté podmienky diela a kvalita prác na najvyššej úrovni. V prípade väčšieho rozsahu stavebných prác ma spoločnosť k dispozícii i ďalších pracovníkov.

Strojové vybavenie spoločnosti

  Spoločnosť má kompletné vybavenie k ručným búracím prácam veľkého rozsahu, prípravne práce k stavbe ako i pre komplexne profesne dokončovacie práce na stavbe. Nakoľko disponujeme s nákladným 7-miestným vozidlom, spoločnosť je flexibilná čo sa týka presunu zamestnancov, zariadení ako i vlastných posuvných klietkových lešení.Informácie o spol.

Pre viacej informácií o našej spoločnosti kliknite sem.

Dozvedieť sa viac »


Kontaktujte nás

Mob: +421 911 857 986
E: fotia@fotia.sk

Dozvedieť sa viac »